Mart ayında şampiyonunu bulmak için yol çıkan Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması Red Bull Flick, Aralık ayında kaldığı yerden tam gaz devam ediyor.

Herkese Merhaba,

Red Bull Flick hakkındaki haberleri etrafta çokça görebilirsiniz ama biz oyuncularımıza özel ayrı bir soru cevap bülteni hazırlamak istedik.


1. İlk başta PlayDecent’a, sık kullandığınız ve e-postalarını kontrol ettiğiniz bir sosyal medya hesabınızla giriş yapın.

2. Hesap ekleme ve eşleştirme hakkındaki rehberlerimizde belirttiğimiz gibi League of Legends, Valorant, PUBG, TFT, Rainbow Six: Siege veya CS:GO hesaplarınızı eşleştirin.

Turnuva kurallarında belirtilen etkinlikler öncesinde yüklemeniz gereken PlayDecent Anti-Cheat Terminal hakkındaki tüm sorularınızın cevapları burada!

TURNUVA FORMATI

PlayDecent

Esports Made Easy — Türkiye’nin İlk Online Espor Altyapı Platformu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store